Četrtek, 14 December 2017
Email
Make My Homepage
RSS
Pasica
Register
cerkev.jpg

Vrtne Hiše

Denar madžarske vlade ljudem iz pomurske regije PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Četrtek, 07 September 2017 07:32

Madžarska vlada je namenila 1,5 milijona evrov pomoči dvojezičnemu območju v Prekmurju za vlaganja v kmetijstvu, gospodarstvu in turizmu. Na razpis je prispelo 166 vlog, prvih 143 prosilcev, ki lahko pričakujejo do 20 tisoč evrov finančne pomoči, je že podpisalo pogodbe. Njihova imena in višina odobrene pomoči so objavljeni na spletni strani Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, prav tako imena tistih, katerih vloge niso bile ocenjene z zadostnim številom točk.

Prejemnik mora sam zagotoviti četrtino vrednosti nabavljenih sredstev in plačati davek na dodano vrednost

Imena prejemnikov javna
O tem, kako bodo v praksi razdeljevali pomoči in preverjali namensko rabo sredstev ter kakšna je lastna soudeležba, smo se pogovarjali z direktorjem zavoda Jožefom Horvathom.
Prejemniki pomoči so poimensko navedeni, prav tako višina finančne pomoči. Zakaj ste se odločili za razkrivanje teh podatkov?

"Zaradi zagotavljanja transparentnosti in ker ne gre za podatke, katerih objava bi pomenila kršitev glede varovanja osebnih podatkov. Mislimo, da je objava korektna."

Ali so bili vlagatelji prej seznanjeni s takšnim razkrivanjem podatkov?

"Ne, ampak takšna je procedura in kandidatov to ne moti. Prav tako je takšna objava potrebna zaradi točkovnega sistema, na katerem sloni razpis. Odločitev glede višine pomoči je bila namreč sprejeta na podlagi doseženih točk in tako lahko vsak vidi, koliko točk je zbral. Točkovanje, ki so ga opravili zunanji neodvisni sodelavci, je bilo torej ključna informacija, ki smo jo objavili, ob tem pa tudi, kdo je dobil pomoč in kolikšen znesek. Mislim, da pri tem kršitev ni bilo, je pa bila zadeva usklajena tudi s pristojnim ministrstvom."

Pri razpisih je vedno tako, da so nekateri zadovoljni, drugi ne. Kakšne informacije glede razpisa zdaj dobivate s terena?

"Če poznamo vse podatke, koliko je bilo vlog in koliko je odobrenih, lahko sklepamo, da je nezadovoljstva malo."

Kaj pa zavist?

Kdor je dobil ta sredstva, si je "kupil" delo in mu ni treba prav nič zavidati
"Mislim, da bomo morali kmalu prestopiti to mejo, ki je velika ovira pri razvoju človeštva. Dejansko si je vsak, ki je dobil ta sredstva, 'kupil' delo in zato mu ni treba prav nič zavidati. Vsa sredstva, ki jih je dobil, bo moral nameniti za nadaljevanje svoje dejavnosti, kar pomeni, da se bo moral še naprej ubadati s problemi in preživljanjem. Mogoče mu bo zdaj nekoliko lažje, ker bo imel kak nov stroj ali novo pridobitev, ampak še naprej bo treba delati, trdo delati zase in za dobrobit celotnega okolja, regije. Učinek teh sredstev bo namreč veliko širši, še posebno glede na dobavitelje. Od 155 odobrenih vlog je dobav z območja Evropske unije samo deset, večina ali 90 odstotkov dobaviteljev pa prihaja iz regije in nekaj tudi iz drugih delov Slovenije. Učinek razpisa bo torej velik za slovensko gospodarstvo."

Neuspešni naj počakajo
Koliko vlog je prispelo na razpis in koliko jih je bilo uspešnih?

"Dobili smo 166 vlog, s tem da je ena prispela prepozno, tri vloge pa niso bile upravičene do pomoči bodisi zato, ker vlagatelj ni bil iz regije ali ni obvladal madžarskega jezika ali ni bil registriran, nekaj pa jih je bilo zavrnjenih po kontroli. To pomeni, da prijavljenega projekta ni mogoče uresničiti ali pa prijava ni izpolnjevala drugih pogojev razpisa. 143 vlog je prejelo najmanj 50 točk, kar pomeni, da so dosegle kriterij ustreznosti, preostalih 12 vlog, ki niso dosegle potrebnega števila točk, pa bo deležnih pomoči, ko bodo zagotovljena dodatna sredstva. Kdaj bo to, zdaj še ne vemo, je pa namestnik ministra za zunanje zadeve Madžarske zagotovil, da bodo zagotovili tudi manjkajoči denar v višini 30 milijonov forintov ali 100 tisoč evrov."

Zakaj torej teh dvanajst vlagateljev ni doseglo zahtevanega števila točk?

"Čeprav je bila vloga skladna z razpisnimi pogoji, so izpadli zato, ker je strokovni ocenjevalec vlogo ocenil z manj točkami, ker gre za manjši gospodarski učinek, ampak ta še vedno je."

Kako je potekal izbor dobaviteljev ali kako veste, da jih je večina iz regije oziroma Slovenije?

"Razpis je zahteval, da je moral vsak vlagatelj k vlogi priložiti tri ponudbe, in najugodnejši ponudnik je bil potem izbran kot izvajalec projekta oziroma dobavitelj. Tako smo videli vse dobavitelje in najugodnejši dobavitelj je naveden tudi v pogodbi. Njemu bomo ob dobavi osnovne opreme nakazali tudi naš delež plačila oziroma odobreni znesek pomoči. Večina vlog se nanaša na dobavo osnovnih sredstev v gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, plačilo dobavitelju pa bo torej neposredno."

Kako pa je v primeru investicije?

"Teh je približno 15, v tem primeru pa je plačilo izvedeno pozneje, torej po izstavljenem zahtevku za plačilo oziroma po predloženih računih."

Kdo plača davek na dodano vrednost?

"Vsak, ki je dobil obvestilo o pridobitvi pomoči, mora v osmih dneh podpisati pogodbo z zavodom, ta rok pa je prekluziven, kar pomeni, da bi drugače izgubil pravico. Podpisu pogodbe sledi še desetdnevni rok za izvedbo plačila lastnega deleža in davka na dodano vrednost. Zdaj smo torej v fazi, ko nam ljudje prinašajo v pisarno potrdila o nakazilu lastnega deleža in DDV-ja dobaviteljem opreme. V primeru investicije, se pravi gradnje ali predelave, pa bomo počakali, da bo investicija končana, in ko nam bodo vlagatelji dostavili račune, potrdila o plačilu in primopredajni zapisnik, bo zavod v skladu s pogodbo v tridesetih dneh nakazal svoj delež bodisi dobavitelju ali prejemniku pomoči."

Vsak po svoje
Kako je z zagotavljanjem lastnega deleža, torej četrtine neto vrednosti nabavljenih sredstev?

"Vsak upravičenec to zagotavlja po svoje. Mi se s tem ne ukvarjamo, prav tako ne s sestavljanjem finančne konstrukcije niti z davčnim svetovanjem. Vsak, ki je oddal vlogo, se je na to moral pripraviti. Večina se jih je za nakup opreme ali za naložbo, za katero so morali pridobiti tudi neka dovoljenja, odločila že veliko prej. Kmalu se bo torej videlo, kdo je imel prevelike oči oziroma je oddal vlogo, ne da bi zagotovil uresničljivost. Prejemnik pomoči ima deset dni časa za plačilo lastnega deleža in davka na dodano vrednost. Ta rok sicer ni prekluziven, pomeni pa kršitev pogodbe. Pri naložbi je drugače, s tem da morajo biti odobrena sredstva porabljena do konca novembra."

S katerimi težavami se srečujete ob izvajanju projekta in nanje morda prej niste pomislili?

"Gre za izjemno veliko množico podatkov, ki jih je treba voditi, računalniški program za njihovo spremljanje pa je bil razvit šele letos in ne podpira vseh zahtev za spremljanje projekta in poročanje, kot pričakujeta tako naše kot madžarsko ministrstvo. Zato moramo veliko dela opraviti ročno. Gre za neko turbulentno stanje, ob tem da vse vloge obvladujemo trije zaposleni."

Kdaj boste potegnili črto?

"Gre za projekt, ki traja do konca leta in se bo nadaljeval prihodnje leto. In to zanesljivo. Mi pa že zdaj vidimo, kaj bi bilo treba izboljšati ali narediti drugače. Počakati moramo do 5. decembra, ko je treba poročati in končati projekt."

 

VIR: vecer.com

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 07 September 2017 07:36
 
Home Zadnje Novice Denar madžarske vlade ljudem iz pomurske regije
Copyright © 2017. lendava.net. Designed by Shape5.com