Postopki za lendavske rastlinjake tečejo natisni

KG Lendava odločno proti gradnji
Do 1. avgusta je bilo razgrnjeno gradivo za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje, veliko skoraj 69 hektarjev, pri gramoznicah v Petišovcih, kjer naj bi avstrijsko podjetje Herneth Gartenbau KG s sovlagateljema Günterjem Hernethom in Christianom Rossmanom postavilo 30 hektarjev velike rastlinjake. Javne obravnave dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta, ki je bila 13. julija, se je udeležilo šest sodelujočih, vendar pripomb ni dal nihče, te pa je po pričakovanju pisno vložilo Kmetijsko gospodarstvo Lendava (KG Lendava).

To namreč ugotavlja, da se gradnja rastlinjakov načrtuje na najboljši obdelovalni zemlji, ki jo ima KG Lendava v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov do leta 2020.
»KG Lendava odločno nasprotuje gradnji rastlinjakov v tem delu površin in ni pripravljeno odstopiti od zakupa predmetnih zemljišč,« sporoča direktor družbe Jožef Magyar. Ugotavlja tudi, da tik ob površinah, ki jih za postavitev rastlinjakov namenja občina, ležijo manj kakovostna zemljišča. Peščena tla in degradirana območja bi bila primernejša za rastlinjake, saj ti ne potrebujejo obdelovalne zemlje, ampak le prostor. KG Lendava je zato pripravilo tudi svoj predlog parcelnih številk območja, kjer bi lahko postavili rastlinjake.

Postopki končani do konca leta

Lendavska občina je kot predlagateljica prostorskih sprememb, ki jih pripravlja v sodelovanju  z Zavodom za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota, napovedovala, da bodo strokovne podlage za sprejetje OPPN pripravljene do oktobra, vendar se čas podaljšuje zaradi zahteve po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. V najboljšem primeru bi postopke lahko končali do konca leta, je povedal podžupan Stanko Gjerkeš, ki usklajuje izvedbo projekta. Občina je tudi napovedala, da bo za postopke potrebovala približno 20 tisoč evrov, kar bo tudi njen edini vložek v izvedbo projekta.

Občina je z vlagateljem, ki naj bi v projekt vložil 75 milijonov evrov, podpisala tudi pismo o nameri o gradnji rastlinjakov, s katerim se je zavezala, da bo navezala stike z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter se zavzela za uresničitev projekta. Vlagatelja sta Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov že tudi poslala dopis, da sta pripravljena zemljišča vzeti v zakup ali pa jih celo odkupiti. Nekaj zemljišč, kjer naj bi stali rastlinjaki, pa je tudi v zasebni lasti. KG Lendava je na tem območju lastnik nekaj manjših parcel v skupni velikosti manj kot hektar, več manjših parcel v skupni velikosti dobre štiri hektarje pa ima Župnija Lendava. Prav tako se je občina s pismom zavezala, da bo po potrebi zagotovila glede na zmožnosti del nadomestnih zemljišč.

Green center Lendava

Postopki pa tečejo tudi pri vlagatelju. Kot je bilo mogoče pričakovati, sta Günter Herneth in Christian Rossman za izvedbo projekta v začetku junija ustanovila družbo Green center Lendava, in sicer z minimalnim osnovnim kapitalom 7.500 evrov in s poslovnim sedežem v Glavni ulici 11. Torej na naslovu, kjer je registriranih več podjetij zgolj s poštnim nabiralnikom. Kot glavno dejavnost sta registrirala pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin. Pri sklenitvi družbeniške pogodbe je kot priča sodeloval tudi Branimir Šijanec, pravnik, zaposlen pri odvetniški hiši Kanduti, ki v sporih zastopa lendavsko občino in župana Antona Balažka. Lendavska občina ima velik interes, da se naložba, za katero bosta vlagatelja najverjetneje skušala pridobiti tudi podporo države, začne prihodnje leto. Aprila letos, ko je občinski svet razpravljal o projektu, je bilo rečeno, da naj bi prvo fazo gradnje rastlinjakov dokončali januarja 2019.

VIR: Vestnik št. 31, 3.8.2017