Četrtek, 14 December 2017
Email
Make My Homepage
RSS
Pasica
Register
trojica.jpg

Vrtne Hiše

Predelava gum v Lendavi zakurila dvome in skrbi PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Petek, 06 Oktober 2017 07:36

Načrtujejo razgradnjo še enkrat več avtomobilskih gum, kot se jih zavrže v Sloveniji. To je okoljsko obremenjujoča proizvodnja, a presoja vplivov na okolje in soglasje nista potrebna, meni Arso. Občina Lendava napoveduje pritožbo.

81,4 tone gum bi dnevno obdelali v Lendavi

V nekdanjih industrijskih objektih lendavske Nafte, kjer je bila v preteklosti tovarna topil, in blizu območja, kjer je podjetje Albin Promotion pred skoraj dvajsetimi leti že kopičilo odpadne gume, da bi jih tu predelovalo, naj bi zagnali razgradnjo odpadnih avtomobilskih gum. To namreč razkriva sklep, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) izdala 21. septembra podjetju L4T, ki ima poslovni sedež na istem naslovu, kot naj bi potekala predelava. Agencija tudi ugotavlja, da vlagatelju ne bo treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Zmogljivost obdelave naj bi bila 3,4 tone gum na uro, 81,4 tone na dan in 29.787 ton na leto. To pa je bistveno več od 16 tisoč ton, kolikor se izrabljenih gum letno zbere v Sloveniji. Napovedana količina predelanih gum pa je le 216 kilogramov manj od meje, ko bi bila izvedba presoje vplivov na okolje obvezna.

Posel, ki sega od New Yorka do Imole
Podjetje L4T je bilo ustanovljeno maja letos z osnovnim kapitalom 50 tisoč evrov, kot ustanovitelja pa sta vpisana EP1, razvoj in proizvodnja novih visokih tehnologij, ter italijansko podjetje Societa per azioni Curti-costruzioni meccaniche iz Bologne, ki je specializirano za stroje naprednih tehnologij. Javno dostopni podatki tudi razkrivajo, da sta v podjetju dva direktorja, Tomaž Groff in Alessandro Curti. Nobeden od njiju se ni odzval na naša vprašanja, povezana z načrtovano naložbo, zagotavljanjem kapitala in procesom proizvodnje. Nekaj kapitalskih povezav in ozadje naložbe razkrivajo javno dostopni podatki, Arsov sklep pa tudi, da bo proces predelave potekal v štirih reaktorjih in s postopkom, ki je nadgradnja pirolitičnega procesa (depolimerizacija).

Tomaž Groff, sin znanega slovenskega poslovneža Marijana Groffa in brat Mirande Groff Ferjančič, ki je avgusta lani zamenjala državnega sekretarja Metoda Dragonjo, je tudi direktor podjetja Ekobase global s sedežem v New Yorku. To podjetje se predstavlja kot dobavitelj sodobne ulične razsvetljave za ameriško tržišče, kar ga povezuje s podjetjem Sloluks, ki se ukvarja z zunanjo in notranjo razsvetljavo. Te povezave namreč razkrivajo, zakaj naj bi se razgradnja izrabljenih gum odvijala v objektih, ki jih je avgusta 2014 od Nafte Lendava oziroma Eko Nafte najprej kupilo podjetje Sloluks.

Martin Vovk, direktor podjetja Sloluks, je takrat za naš medij pojasnil, da so se za nakup objektov stare tovarne in zemljišč v velikosti dobrih šest tisoč kvadratnih metrov odločili zaradi ustreznosti lokacije, saj ima ta odlične prometne povezave, ki so pomembne za projekt, in službe ter dejavnosti znotraj industrijskega kompleksa, ki jih bodo potrebovali za nemoteno delovanje in izpolnjevanje ekoloških zahtev ter norm varovanja.

Sloluks in neznanke ob nakupu
Spomnimo, da je Sloluks nakup nepremičnin pred leti pogojeval s pridobitvijo služnostne pravice od okoliških lastnikov zemljišč za položitev zemeljskega električnega kabla z razmeroma visoko močjo. To je bila nova neznanka glede naložbe, saj je območje osrednje industrijske cone zelo dobro preskrbljeno z električno energijo, in vodila je do domneve, da bi ta kabel lahko služil za odvajanje ustvarjene energije, nastale s predelavo odpadkov. Drugih informacij o projektu direktor Vovk takrat ni razkril, kot je dejal, zaradi narave in izvedbe projekta. Zato lahko zdaj le ugibamo, ali se je najprej na tej lokaciji načrtovala termična predelava izrabljenih gum s plazma konverterjem, napravo za termično predelavo vseh vrst odpadkov, in je pozneje prišlo do spremembe glede načina ali postopka razgradnje gum.
Agencija spregledala marsikaj
Vredne posebne pozornosti pa so ugotovitve Agencije za okolje (Arso), s katerimi je obrazložila sklep, da vlagateljem ni treba izvajati presoje vplivov na okolje. Ugotavlja, da bodo pri procesu razgradnje gum na umetni kavčuk, sintetično olje in sintetični plin nastale emisije snovi v zrak (NOx, SOx in PM10), vendar naj bi bil to manj pomemben vpliv na okolje, po mnenju agencije pa bo zanemarljiv tudi hrup. V procesu predelave bodo v povezavi z vzdrževalnimi deli nastajali tudi številni odpadki, med njimi tudi nekaj nevarnih, ki naj bi jih do izročitve v nadaljnjo predelavo skladiščili kar na lokaciji predelave. Glede tveganja povzročitve večje nesreče je v obrazložitvi sklepa navedeno, da je na območju industrijskega kompleksa zgrajeno hidrantno omrežje, namenjeno za požarno zaščito industrijskih objektov, a po nam znanih informacijah to sploh ne deluje.

Prav tako ni v funkciji plinska infrastruktura, ki naj bi zagotavljala rezervno napajanje postrojenja za razgradnjo z zemeljskim plinom. Agencija tudi ugotavlja, da bo proces potekal na območju, kjer so se nekoč že proizvajale osnovne kemikalije, kot sta metanol in formaldehid, spregleda pa, da je v neposredni bližini podjetje s kovinskopredelovalno dejavnostjo z več kot sto zaposlenimi in da bodo dejavnost tega podjetja oteževali dovozi gum in odvozi predelanih snovi, ki naj bi jih bilo kar 25 na dan.

Rezervoarji omenjeni, ljudje ne
"Če so za Arso rezervoarji pomembnejši od ljudi, se nam upravičeno poraja dvom," sklep agencije komentira Drago Franko, direktor podjetja Nafta Strojna. Meni tudi, da sklep agencije površno povzema stanje na terenu in je brez kritičnega upoštevanja obstoječega stanja. S presenetljivo lahkotnostjo izdajalec sklepa ugotovi, poudari Franko, da ni potrebe za presojo vplivov na okolje in investitor ni zavezan k pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Toliko bolj, ker bodo v opisanem proizvodnem procesu nastajali nevarni odpadki. Prav tako niso upoštevani obremenitve prometnih poti, ki niso vse javne, specifika in stanje protipožarnega sistema, tehnološke lastnosti industrijske čistilne naprave in drugo.

"V oči bode dejstvo, da je v obrazložitvi, namerno ali ne, izpuščena kovinskopredelovalna dejavnost v neposredni bližini s 120 zaposlenimi. Brez omembe potencialnih vplivov na ljudi. Nasprotno pa so omenjeni rezervoarji za naftne derivate, ki so veliko bolj oddaljeni," je še jasen Franko. Ugotavlja, da so bila na tem območju v zadnjih dvajsetih letih izgubljena številna kakovostna delovna mesta in da so potrebna nova, vendar ne na račun slabitve obstoječih dejavnosti, nižje kakovosti življenja okoliških prebivalcev in ne na račun prekomernega obremenjevanja okolja. "Kar nekaj izrednih dogodkov v zadnjem obdobju nas obvezuje, da moramo biti pri tem bolj skrbni," je še dejal.

Lokalna skupnost na potezi, da ustavi proces
"Ali naj res verjamem, da se bo tudi čez leto, dve ali tri predelala enaka količina odpadnih gum ali pa bo prišlo do razširitev in bomo imeli, kar pač bo. V vlogi lahko zapišeš kar koli, vsaj glede količin, potem pa se vedno znova najdejo luknje v zakonodaji, kako predpise obiti," se je na nameravano predelavo gum odzval Jožef Gerenčer, občinski svetnik in direktor javnega podjetja Eko Park. Opozarja tudi na izpuste plinov v zrak, kar je težko preverjati, in na dejstvo, da so gume odpadki, ki jih po odločitvi lokalne skupnosti ne bi smeli na območje lokalne skupnosti dovažati od drugod. "Ne želim nasprotovati nobeni investiciji, vendar je treba to s pritožbo zoper sklep in zahtevo po udeležbi v postopku ustaviti s strani lokalne skupnosti," je poudaril. Zanj bi bila naložba sprejemljiva šele takrat, če bi imeli trdne dokaze in zagotovila, da bo proces čist in zdravju neškodljiv in da se bo v primeru kršitev lahko takoj in učinkovito ukrepalo.

Sklic seje občinskega sveta glede nameravane naložbe in vložitev pritožbe občine zoper sklep agencije zahteva tudi občinski svetnik Ivan Koncut. Rok za pritožbo se bo iztekel 10. oktobra. Lendavska občinska uprava je že napovedala vložitev pritožbe zoper sklep agencije, investitor pa si bo prej moral pridobiti tudi soglasje občinskega sveta.

VIR.Vecer.com

 

 
Home Zadnje Novice Predelava gum v Lendavi zakurila dvome in skrbi
Copyright © 2017. lendava.net. Designed by Shape5.com